Efficiënt Oosterzele

Nieuwe toegankelijke website waar inwoners op een snelle manier de nodige en juiste info kunnen bekomen. Nieuwe website wordt tijdig geüpdate.

Digitalisering. Hangt samen met nieuwe website. Alle documenten die gedigitaliseerd kunnen worden, moeten ook digitaal beschikbaar zijn voor de burger.

Nieuw gemeentehuis met performante dienstverlening voor de burger. Hierbij worden alle diensten samengebracht op één site met concrete uitwerking van front- en backofficesysteem waardoor de burger snel en goed en klantvriendelijk geholpen wordt.