Participerend Oosterzele

Adviesraden actief betrekken in gemeentelijk bestuur.

Bij de start van grote projecten zetten we in op participatie- en informatiemomenten.

Grote beleidsbeslissingen toelichten op niveau van wijken en deelgemeenten.