Sociaal Oosterzele

Jeugd. Naast georganiseerde jeugdverenigingen ook niet-georganiseerde jeugd een stem geven in het gemeentelijke gebeuren. Ouderenbeleid: ouderen meer betrekken en actief houden om ook eenzaamheid tegen te gaan. Gemeente ondersteunt waar nodig.

Verenigingsleven verder ondersteunen, met extra aandacht voor mensen met een beperking en kansarmen.

Woonbeleid: Oosterzele tekent in op het voorstel van SOLVA om intergemeentelijk samen te werken op het vlak van woon- en energiebeleid. Vlaanderen voorziet hiervoor subsidies zodat dit voor Oosterzele financieel haalbaar blijft.