Veilig Oosterzele

Verkeersveiligheid schoolomgevingen verhogen, waar nodig in overleg met de Vlaamse overheid.

Moeilijke punten (verkeersveiligheid) prioritair aanpakken.

Camerabeleid verder uitrollen en uitbreiden t.a.v. inbraakpreventie en beleid tegen fietsdiefstallen i.s.m. politiezone.