Vanaf vrijdag 9 juli worden de bewoners van de Ankerwijk in Oosterzele bevraagd. Dat gebeurt in het kader van het mobiel buurthuis.
Het zijn medewerkers van iDROPS vzw die de interviews afnemen. “Het OCMW ondertekende een engagementsverklaring met iDROPS waarbij de Ankerwijk geselecteerd werd”, legt schepen van Sociale Zaken Els De Turck (CD&V) uit. ”Aan de hand van de enquête wil het bestuur in kaart brengen hoe verbonden inwoners van de Ankerwijk zich met elkaar voelen, welke ontmoetings- en ontspanningsmogelijkheden er zijn of welke diensten er in de buurt ontbreken.”

Met de resultaten gaat het bestuur samen met de buurt aan de slag om na te denken over hoe een zorgzame buurt concreet vorm kan krijgen. “Een van de zaken waarvan het bestuur absoluut werk wil maken, is het ontwikkelen van een mobiel buurthuis dat de functie van een lokaal dienstencentrum kan vervullen. Het is de bedoeling dat het mobiel buurthuis de centrale draaischijf wordt om zo veel mogelijk mensen in de buurt te ondersteunen. Daarvoor wil het gemeentebestuur samenwerken met zo veel mogelijk relevante partners zoals het OCMW, Huis van het Kind, ziekenfondsen, zorgvoorzieningen en lokale verenigingen. Op die manier willen we de vicieuze cirkel van kwetsbaarheid doorbreken.”

bron: Het Nieuwsblad