Het gemeentebestuur van Oosterzele heeft na onderhandelingen met de overheid een extra fietstunnel verkregen onder de N42 aan de Roosbloemstraat in Oosterzele. “Die moet de Ankerwijk op een veilige manier verbinden met het centrum van Oosterzele.”
De voorbereidingen voor de aanleg van de ‘nieuwe’ N42 zijn volop bezig. Recent werden de oorspronkelijke plannen echter nog bijgestuurd. “Op uitdrukkelijke vraag van en na onderhandeling met het schepencollege wordt een bijkomende fietstunnel aangelegd”, kondigen schepen van Mobiliteit Christ Meuleman (CD&V) en voorzitter van de verkeerscommissie Filip Vermeiren (CD&V) aan. “Die fietstunnel moet de Ankerwijk op een veilige manier verbinden met het centrum van Oosterzele.”

Veilig met de fiets

In de onderhandelingen met de Vlaamse overheid heeft het gemeentebestuur er altijd voor geijverd om verplaatsingen met de fiets veiliger te maken. Er komt een fietsbrug aan de Gijzenzelestraat, langs de N42 worden vrijliggende fietspaden aangelegd en langs de Oude Wetterse steenweg tot de Keiberg komen verhoogde fietspaden.

“Voor het gemeentebestuur was ook de veilige verbinding tussen de Ankerwijk en het centrum van Oosterzele een topprioriteit. Daarom drong het bestuur ook aan op het realiseren van deze tunnel. Dit moet het fietsgebruik naar school en het handelscentrum stimuleren.”

De werken voor de herinrichting van de N42 zullen ten vroegste in 2023 of 2024 van start gaan.

Bron: Het Nieuwsblad