Oosterzele koopt grond en verhoogt subsidies voor voetbalclubs

22-06-2021

De gemeente Oosterzele wil een RUP sportterreinen opmaken of bestaande RUP‘s aanpassen, waar ook de voetbalterreinen deel van uitmaken.Er komt ook extra subsidie.
Dat staat in het sportbeleidsplan dat de gemeente opmaakte. “We kijken uit om extra grond aan te kopen”, kondigt schepen van Sport Elsy De Wilde (CD&V) aan. “De bedoeling is om de site van voetbalclub VGO uit te breiden en een antwoord te bieden aan de problematiek van het voetbalplein in Moortsele. Op die manier willen we hun voortbestaan garanderen.” De Raad van State vernietigde ruim een jaar geleden de regularisatie van het zonevreemd voetbalterrein van FCE Moortsele.

Daarnaast is de gemeente van plan om extra subsidies toe te kennen. “We willen vooral de vrijwilligers ondersteunen door opleidingen te geven, onder meer voor hartveilig sporten, EHBO-cursussen, trainerscursussen en hoe men met een AED-toestel moet werken. We gaan in september een verdubbeling van de subsidies voor sportverenigingen voorleggen aan de gemeenteraad. We reserveren ook 1 miljoen euro die zal dienen om rentesubidies te geven. Concreet betekent dit dat de gemeente zal instaan voor de rente bij investeringen van clubs.”

Bron: Het Nieuwsblad