De OCMW-raad van Oosterzele gaat een bonnensysteem uitwerken voor inwoners die het maatschappelijk moeilijker hebben. “Op die manier wil het gemeentebestuur de kwetsbare doelgroepen ondersteunen maar ook zijn lokale handelaars een duwtje in de rug geven”, zegt OCMW-voorzitter Els De Turck. 

 
Het OCMW gaat nu samen met de dienst Lokale Economie en de gemeentelijke adviesraad Oosterzele Onderneemt het systeem verder uitwerken. De focus ligt daarbij op twee doelgroepen. Enerzijds de alleenstaande ouders met kinderen jonger dan 21 jaar en van wie het inkomen lager is dan de Europese armoedegrens. En anderzijds personen met een inkomensgarantie voor ouderen of een gewaarborgd inkomen voor ouderen.
“Vanuit de Vlaamse regering ontvangt Oosterzele hiervoor 16 386,56 euro subsidies. Dat kunnen wij specifiek inzetten als consumptiebudget voor mensen met een laag inkomen. In Oosterzele willen we tot een systeem komen waarbij we iedere inwoner die tot de kwetsbare doelgroep behoort, vier waardebonnen van 25 euro geven die bij een lokale handelaar kunnen besteed worden. Op die manier ondersteunen we Oosterzelenaren die het nu maatschappelijk moeilijker hebben in tijden van Covid en stimuleren we hen om lokaal te kopen zodat we ook onze lokale handelaars een duwtje in de rug kunnen geven”, zegt OCMW-voorzitter Els De Turck (CD&V).

Bron: Het Laatste Nieuws