Voortaan kan men per fiets het Rodeland ontdekken. Er is een fietsparcours uitgetekend doorheen de gemeenten Oosterzele, Merelbeke, Melle en Gavere.


Het parcours is een initiatief van het Landschapsproject Rodeland, waaraan 20 partners deelnemen. Het is de bedoeling het Rodeland verder te ontwikkelen en een eerste concrete realisatie is dus deze fietsroute. “Corona heeft ons doen stilstaan bij de natuur en heeft ons de fiets doen herontdekken”, zegt provinciegouverneur Carina Van Cauter. “De mensen zijn op zoek gegaan naar openbaar groen en vinden dat groene ruimte meer dan ooit nodig is. Dat dit terug te vinden is aan de rand van een grootstad, is een grote troef. De eeuwige tegenstelling tussen natuur en landbouw wordt hier weggeveegd en beiden werken samen en kunnen elkaar versterken.”

Havik en salamanders

Het Rodeland kent een bijzonder natuurwaarde. “In deze streek wonen de havik, de zwarte specht en vijf soorten salamanders”, somt Wim Smits van Natuur en Bos op. “We hopen hier op termijn ook andere diersoorten te verwelkomen. We denken dan in de eerste plaats aan de boommarter. Dat proberen we te verwezenlijken met allerlei terreinacties en bosuitbreiding.”

Infomaand

De fietsroute is eigenlijk een middel om het ganse project bekend te maken. Van de route werd een kaartje gemaakt. “Het traject is 40 kilometer lang en slingert door het landschap van het Rodeland”, vertelt gedeputeerde Riet Gillis (Groen). “De hele maand oktober vindt men langs het parcours 14 infoborden met uitleg over het project en de realisaties die op komst zijn. Er is aan de route zelfs een wedstrijd verbonden. Deelnemers kunnen tijdens de maand oktober een cadeaubon winnen en die kan men besteden bij de lokale korte keten bedrijven. Hiermee geven we de plaatselijke hoeveproducten en producenten een duwtje in de rug. Het doel van het ganse project is om de landschappelijke identiteit van dit gebied te versterken.”


Het parcours en wedstrijdformulier vindt men op www.rodeland.be of in de bibliotheken van Oosterzele, Gavere, Merelbeke en Melle.

Bron: Het Nieuwsblad